A Menhelyek és Állatvèdelmi Szervezetek Nyilvántartási kötelezettsége

A Menhelyek és Állatvèdelmi Szervezetek Nyilvántartási Kötelezettsége:

 

Az összes állattartó üzemeltető minden naptári évben, legkésőbb a következő év április 1-jéig írásbeli jelentést nyújt be a Hivatalhoz. Ez a jelentés az alábbiak mindegyikét tartalmazza:

 

1. Az állományban lévő kutyák száma fajtánként 

 

2. A kezelt kutyák száma fajtánként, a beszámolási év december 31-én

 

3. Az örökbe adott és a beszámolási év során vissza nem küldött kutyák száma.

 

4. A visszahozott kutyák száma.

 

5. A beszámolt év során eutanizált kutyák száma.

 

6. A közvetített, vagy más módon a kereskedőknek átadott kutyák száma, valamint a beszámolt év során laboratóriumokba és biológiai ellátó házakba átadott vagy egyéb módon átadott kutyák száma.

 

7. Azon kutyák száma, amelyek elmenekültek, vagy elpusztultak

 

8. Az állami források és a magánforrások összege, valamint azok források, amelyeket a jelentés tárgyát képező tevékenységek támogatására költöttek.

 

9. Az eutanázia módszere, a jelentés meghatározza az eutanázia módszerét és a maradványok ártalmatlanításának módját.

 

A hivatal ésszerű díjat számíthat fel a jelentések összegyűjtésének és feldolgozásának költségeinek fedezésére, amelyek nyomtatott formában és online  rendelkezésre állnak.

Hozzászólok