Annak a nemzetnek nyújtanám a pálmaágat

Én annak a nemzetnek nyújtanám a pálmaágat, amely nem éri be többé avval, hogy gyönge, védtelen embertársát oltalmazza, a nyomorgót fölsegíti, az elhagyottat keblére öleli, hanem kiterjeszti jóindulatát, védelmét és gyámolítását a nálánál alsóbbrendű, de mégiscsak élő lényekre, az állatokra is ha manapság másért sem, hát azért a nagy haszonért és számtalan jó szolgálatért, amelyet az állatok az embernek hajtanak. 

Nekünk el kell vinnünk a szeretetet, az irgalom eszméit be az iskolába, be kell vinnünk oda az állatvédelem eszméit is! 

A gyermek, amely általunk vezéreltetve fölismeri, hogy az állat hasznos, az ember szeretetére és irgalmára is méltó lény, szívében föl fog melegedni, érzelmei nemesbülni fognak, és e talajból majd kihajt a virágok virága, a tiszta emberszeretet is, azt akarjuk bizonyítani .., hogy művelt nemzet vagyunk, ez eszközök egyike az állatok jogszerű védelme is.

Herman Ottó

Hozzászólok