Az Önkormányzatok tájékoztatják a lakosságot

ÖNKORMÁNYZATI FELHÍVÁS A KUTYATARTÓK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A LAKOSSÁG RÉSZÉRE

 

Ezúton is szeretnénk felhívni – első sorban a kutyatartók figyelmét – a felelős kutyatartás általános szabályaira.

 

Az állatvédelmi törvény és a kutyák tartására vonatkozó jogszabályok előirásainak betartása a tulajdonosok, gazdák kötelessége, egyben felelössége is.

 

Az alapvető szabályok előírják, hogy az eb tulajdonosa köteles arról gondoskodni, hogy az állat korának, fajtájának és szükségleteinek megfelelő tartási, élelmezési, gondozási, valamint egészségügyi körülmények között élhessen.

 

Szintén a tulajdonos kötelessége olyan körülményeket teremteni, hogy kutyája, kutyái a tartási helyükröl, udvarból ne tudjanak el- vagy kiszökni, függetlenül attól, hogy milyen vérmérsékletü kutyáról van szó.

 

Utcán, közterületen kutyát kizárólag pórázon, olyan módon lehet sétáltatni, hogy az még időlegesen se maradhasson felügyelet nélkül. Az olyan eb, amelynek akár csak mérete miatt is szükséges, a szájkosár használata indokolt és ajánlott.

 

A tulajdonost – a teljesség igénye nélkül – a fentieken túl az alábbi kötelezettségek terhelik:

 

A tulajdonos köteles minden, három hónapos kort betöltött kutyáját az arra jogosult hatósági állatorvosnál bejelenteni, transzponderrel (köznapi nyelven chip-el) megjelöltetni és első alkalommal, majd évente veszettség elleni védőoltást beadatni. 

 

Első alkalommal az állatorvos kiadja

a külön jogszabály szerinti ún. kisállatkönyvet, melyet meg kell őrizni, abba az állatorvos a

transzponder számát rögzíti, illetve bejegyzi többek között a védőoltások megtörténtét.

 

A gazda köteles bejelenteni továbbá az önkormányzatnál is, ha három hónaposnál idősebb kutya a tulajdonába, gondozásába kerül, ha a bejelentett kutyája elpusztul, eladja stb.

Fokozott figyelemmel és felelősséggel tartozik a kutya tulajdonosa a külön jogszabályban leírt veszélyes fajták, vagy a külön hatósági eljárás keretében veszélyessé nyilvánított kutyák tekintetében.

 

Ezen kutyák tartására vonatkozóan a Járási Hatósági Főállatorvos, az Állategészségügyi hatóság külön előirt eljárási rendje szerinti engedélyezési, bejelentési, nyilvántartási, tartási szabályokat kell betartani.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kutya gazdája, tulajdonosa a kutyáját belterületen felügyelet nélkül bocsátja utcára, kóborolni hagyja – amennyiben az súlyosabb cselekményt nem valósít meg

szabálysértést követ el és 150.000, – Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 

Szabálysértési feljelentés elsősorban a Rendőrség körzeti megbízottjánál tehető. 

 

Amennyiben a kutya embernek,

állatnak sérülést okoz az állategészségügyi hatóság a tulajdonost külön kormányrendelet szerinti cselekmények elvégzésére kötelezi, kötelezheti, az állat megfigyelését követően annak eredményétől függő intézkedéseket tesz. 

 

Szintén bírsággal sújtható az a tulajdonos, aki a bejelentési, megjelölési, oltási kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jövőben a település belterületén, lakott területein az eseti megjelenéstől függetlenül az előre be nem jelentett időpontokban járőrözést fogunk végezni, és a közterületeken felügyelet nélkül talált kutyákat befogjuk, az ebrendészeti telepre szállítjuk.

 

A jogkövetkezmények terhe mellett

elsősorban a balesetek, kutyatámadások elkerülése kérjük a Kutyatartókat a fentiekben ismertetett alapvető tartási, gondozási érdekében szabályok betartására, föként a kutyák felügyeletéről történő gondoskodásra.

Hozzászólok

Hozzászólás