Elkobzási határozat

Elkobzás – ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Határozat: lakossági bejelentés kivizsgálására az XY lakosok ellen, hivatalból indított eljárásban – az állatok védelme és a kiméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 45 / B. § (1) alapján az ebeket (transzponder szám: – oltási könyv száma: – eb tartója) elkobzom. Az ebek tulajdonjoga az államra száll.

Az állatot véglegesen az XY állatvédő egyesületnél helyezem el, aki az állatok tartózkodási helyéről az előírt módon gondoskodik.

Az állattartót az állattartástól 2 évre eltiltom. A 2 év elteltét követően ebek elhelyezése az Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének engedélyével történhet. Az ebek szállítási költségét az állatvédő egyesület fizeti. Az ügyfél az ellene hozott döntés miatt a Törvényszéknél közigazgatási pert indíthat.

Hozzászólok